CÔNG TY PHÚ MỸ QUỐC TẾ ( PMI Group) 

Địa chỉ: 75 Trường Chinh, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (+84) 0254 3921 527 – 0643 921 668

Fax: (+84) 0254 3921 527 –  Email: PhuMyQuocTe@gmail.com

Sơ đồ chỉ dẫncrypto cloud mining