Only our crafting company can be your past essay helper and best option for carrying out your essays together with other and variousvarious and various other tailor made papers. Imagine our lengthy-time go through paper writer.

LOGO VÀ TÊN THƯƠNG MẠI PMI GROUP

Tên Tiếng Việt: CÔNG TY PHÚ MỸ QUỐC TẾ
Tên Anh ngữ thương mại: PHU MY INTERNATIONAL GROUP
Tên viết tắt: PMI GROUP

ĐƯỢC BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN

Theo Thầy thuốc Nguyễn Thanh Tuấn, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được Cục Bản quyền Tác giả thuộc Bộ VHTT&DL cấp ngày 16/04/2014 cho tác phẩm “Logo Đông y Thanh Tuấn và Phú Mỹ Quốc Tế Group” là tác phẩm của 2 tác giả gồm Thầy thuốc Nguyễn Thanh Tuấn và CV Phát triển IT Vũ Văn Việt. Giấy chứng nhận này được cấp cho chủ sở hữu và được bảo hộ bản quyền tại Việt Nam.

LOGO VÀ TÊN THƯƠNG MẠI ĐÔNG Y THANH TUÂN

Tên Tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y THANH TUẤN
Tên viết tắt: ĐÔNG Y THANH TUẤN

ĐƯỢC BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN

 Logo “Logo Đông y Thanh Tuấn và Phú Mỹ Quốc Tế Group” được đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch công ty SBLaw, giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả do Cục bản quyền tác giả Việt Nam cấp cho Đông y Thanh Tuấn đã thừa nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản trí tuệ của Đông y Thanh Tuấn.

Các hành vi sao chép, sử dụng tác phẩm trái phép dù chỉ là một phần rất nhỏ trong tác phẩm “Logo Đông y Thanh Tuấn và Phú Mỹ Quốc Tế Group” cũng có thể bị coi là hành vi xâm phạm bản quyền. Khi đó, Đông y Thanh Tuấn có quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác phải chấm dứt hành vi xâm phạm quyền đối với tác phẩm này, thậm chí là xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

Mời Bạn Xem Thêm:

Thông điệp thầy thuốc Nguyễn Thanh Tuấn gửi khách hàng

Giới thiệu tổng quan công ty